About me

Lujnah Pendidikan & Kepimpinan PMIUTM. Merupakan salah sebuah lujnah dalam organisasi PMIUTM.

Followers

Monday, March 30, 2009

Kualiti Kepimpinan Islam

KUALITI KEPIMPINAN


• Keperibadian – personaliti
• Kebolehan tadbir
• Kebolehan membina persepsi
• Kebolehan dalam ‘art of war’
• Kebolehan interaksi dan komunikasiKEPERIBADIAN

• Asas :
– Muslim
– Mukmin
– Muttaqi
– Da’ie
– MujahiD

• Sifat khusus :
– Amanah
– Berani
- Qudwah yang baik
– Tawadhu’
– Istiqamah
– Tetap pendirian

• Sikap Khusus :
– Berlapang dada
– Mengambil berat
– Berbincang
– Menghargai kebaikan dan kemuliaan


KEBOLEHAN TADBIR

* Mendapat info dan membuat kajian
* Membuat perancangan
* Membuat penyusunan kerja
* Membuat arahan dan motivasi kerja
* Membuat penyelarasan
* Membuat pemantauan dan pengawasan


KEBOLEHAN MEMBUAT PERSEPSI

* Kebolehan membaca dan menterjemah keadaan
* Mengesan permasalahan dan mengatur penyelesaian
* Kebolehan untuk membuat pilihan dan keputusan

KEBOLEHAN DALAM `ART OF WAR’

* Kebolehan mencipta sebab-sebab kemenangan
* Mengkaji SWOT
* Membina pelan dan strategi
* Menyerang musuh dan mempertahankan kubu

KEBOLEHAN DALAM INTERAKSI DAN KOMUNIKASI

* Kebolehan bergaul dan berhubung dengan ahli dan bukan ahli ( interpersonal)
* Secara verbal atau unverbal
* Kebolehan untuk menyampaikan mesej perjuangan
* Kebolehan mempengaruhi

sumber:http://www.takwinfardilmuslim.blogspot.com/
"Bersama Membangun Ummah"

No comments:

Post a Comment